Gotowe spółki Kraków

wniosek do CRBR

Składanie wniosku do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, to system teleinformatyczny, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Każda spółka ma obowiązek dostarczenia danych identyfikacyjnych spółki, a także beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Podmioty te mają na powiadomienie…