Gotowe spółki Kraków

udziały w spółce z o.o.

Udziałowcy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz dodatkowo komisja rewizyjna lub rada…