Gotowe spółki Kraków

statut fundacji

Zakładanie fundacji

Fundacja często definiowana jest jako kapitał przeznaczony na ściśle określony cel, który musi być społecznie bądź gospodarczo użyteczny. Za cel taki możemy uznać ochronę zdrowia, rozwój gospodarki, nauki, oświaty, wychowywanie społeczeństwa, wspieranie kultury i sztuki, opiekę nad zwierzętami, zabytkami itd.…