Gotowe spółki Kraków

sprzedam firmę

Spółki z o.o. cudzoziemcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku zagranicznego inwestora. Po pierwsze, ta forma prowadzenia firmy wymaga niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Dodatkowo do jej założenia uprawnieni są niemal wszyscy…

Spółki cudzoziemiec

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce odbywa się w formie spółek. Do wyboru przedsiębiorcy są następujące podmioty: -spółka cywilna, -spółka jawna, -spółka partnerska, -spółka komandytowa, -spółka komandytowo-akcyjna, -spółka akcyjna, -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wszyscy obcokrajowcy mogą jednak założyć firmę w…

Spółki cudzoziemcy

Polska przez ostatnie lata przeżywała ogromny rozwój. Sprawił on, iż aktualnie nasz rynek cieszy się coraz większą popularnością wśród zagranicznych inwestorów. To z kolei wywołuje jeszcze większy rozkwit. Jednym z problemów, który spotyka obcokrajowców podczas zakładania działalności na terenie Rzeczypospolitej…