Gotowe spółki Kraków

spółki z o.o. Kraków

Spółka z o.o. czy spółka komandytowa

Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca musi zdecydować się na formę prawną przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma do wyboru spółki osobowe (spółkę: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną), spółki kapitałowe (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną) lub spółkę cywilną. Forma prawna firmy…