Gotowe spółki Kraków

rejestrowanie spółek w Krakowie

Zmiana umowy spółki z o.o.

Czasem dochodzi do sytuacji gdy konieczna jest zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma to miejsce między innymi gdy zmieniamy nazwę spółki, jej siedzibę, skład wspólników bądź zasady funkcjonowania organów spółki. Zmiana umowy spółki z o.o. przede wszystkim wymaga…

EPUAP profil

ePUAP profil zaufany to opcja, która pozwala Polakom załatwiać wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, przez internet. Dzięki platformie mogą oni prowadzić korespondencję z urzędami, składać wnioski, zażalenie i inne pisma bez wychodzenia z domu. Wkrótce również posiadania konta…

Własna działalność gospodarcza

Jeżeli dopiero podjąłeś decyzję o założeniu własnej firmy, zapewne jeszcze nie do końca zdajesz sobie sprawę jakie zalety niesie własna działalność gospodarcza. Do najważniejszych korzyści, jakie otrzyma właściciel firmy należy: satysfakcja z realizowania wytyczonych celów, poczucie niezależności, wysokie dochody, elastyczny…

Spółka z oo założenie

Decydując się na prowadzenie firmy przedsiębiorca ma dwie możliwości – samodzielnie założyć działalność składając niezbędne dokumenty aby uzyskać wpisy do rejestrów lub zakup gotowego podmiotu gospodarczego. W pierwszym przypadku wnioskodawca może mieć pewność, że spółka jest czysta, ponieważ sam zakłada…

Rejestracja spółki do VAT

Podatek od towarów i usług to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Konieczność rejestracji do VAT dotyczy m.in. przedsiębiorców, których działalność będzie dotyczyła sprzedawanych towarów i usług zawartych na liście, która to wymusza rejestrację bezwzględnie…