Gotowe spółki Kraków

rejestracja fundacji

Założenie fundacji w Krakowie

FUNDACJA – forma prawna organizacji pozarządowej, w przypadku której bardzo istotnym elementem jest kapitał założycielski przeznaczony na realizacje celów określonych w statucie. Zaraz po stowarzyszeniach, fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną spośród organizacji pozarządowych. Z racji tego, że…

Co to jest fundacja?

Fundacja to organizacja pozarządowa prowadzona dla realizacji celów społecznych. Cechą charakterystyczną dla fundacji jest niedochodowość i dążenie do realizacji zadań społecznie i gospodarczo użytecznych. Fundacje zazwyczaj zajmują się ochroną życia i zdrowia ludzi, ochroną środowiska, opieką nad zwierzętami, wychowywaniem młodzieży,…