Gotowe spółki Kraków

podatek

Mniejszy CIT 2017

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych to zdecydowanie dobra decyzja. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa ustawa dotycząca tego podatku. Stawka podatku CIT została zmniejszona z 19% do 15%. Niższa stawka dotyczy małych podatników, którymi są przedsiębiorstwa osiągające…

Zmiany w CIT 2017

CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych. Obciąża on dochody przedsiębiorstwa. Do tej pory stawka podatku dla każdego podmiotu była taka sama i wynosiła 19%. 1 stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany w tej kwestii. Dzięki temu przedsiębiorstwa uważane za małych…

Wysokość podatku CIT

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, obciążającym dochody przedsiębiorstwa. 1 stycznia 2017 roku weszły w życie bardzo ważne zmiany dotyczące CIT-u. Stawka podatku z 19% została obniżona do 15% dla małych podatników. Przedsiębiorstwa, które w…