Gotowe spółki Kraków

oddział firmy w Polsce

Pomoc w otwarciu oddziału firmy zagranicznej na terenie Polski

Jedną z możliwości prowadzenia przez zagraniczną spółkę działalności gospodarczej na terenie Polski jest otwarcie oddziału zagranicznego przedsiębiorcy. Oddział oznacza niezależną organizacyjnie oraz majątkowo część działalności gospodarczej prowadzonego przez cudzoziemca przedsiębiorstwa na ternie Polski. Przedsiębiorcy zagraniczni z krajów należących do UE…