Gotowe spółki Kraków

Kupię spółkę

Sprzedaż spółek z o.o. z 2018

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to nadal najczęściej wybierany podmiot gospodarczy w Polsce. Na popularność tego podmiotu wpłynęła bardzo korzystna charakterystyka danego podmiotu. Przede wszystkim niewielki kapitał zakładowy, ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, dobrowolność celu prowadzenia spółki, a…