Gotowe spółki Kraków

KRS

Spółki cywilne

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, działa w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Podczas zakładania spółki nie ma obowiązku rejestracji jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie stanowi jednostki organizacyjnej…

Zmiana danych w KRS elektronicznie

Każda działalność gospodarcza, która posiada osobowość prawną podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany, które dokonuje przedsiębiorca podczas trwania działalności firmy, także muszą zostać zgłoszone do KRS. Przedsiębiorcy, którzy założyli swoją działalność przez Internet mają możliwość elektronicznej zmiany danych…