Gotowe spółki Kraków

jak założyć fundację

Założenie fundacji w Krakowie

FUNDACJA – forma prawna organizacji pozarządowej, w przypadku której bardzo istotnym elementem jest kapitał założycielski przeznaczony na realizacje celów określonych w statucie. Zaraz po stowarzyszeniach, fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną spośród organizacji pozarządowych. Z racji tego, że…

Pomoc w zakładaniu fundacji

Na założenie fundacji zazwyczaj decydują się osoby, które pragną przeznaczyć część swojego majątku na pomoc innym. Organizacje te prowadzone są zazwyczaj w celu ochrony zdrowia, środowiska, opieki nad zwierzętami, rozwoju nauki, oświaty, wychowywania młodzieży, wspierania kultury, sportu, rozwijania gospodarki itd..…