Gotowe spółki Kraków

czyste spółki zoo

Czyste spółki z o.o. z 2018

W Polsce większość przedsiębiorstw prowadzonych jest w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tych podmiotów nie powinna jednak nikogo dziwić. Zainteresowanie nimi jest ogromne między innymi ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym wspólnicy…