Gotowe spółki Kraków

charakterystyka fundacji

Założenie fundacji w Krakowie

Założenie fundacji w Krakowie może mieć miejsce jedyne w sytuacji, kiedy obecny jest fundator, który chce przeznaczyć swój majątek na cel użyteczny publicznie. To właśnie w zadaniach fundatora leży określenie funduszu założycielskiego. Najważniejszym warunkiem założenia fundacji jest określenie celów, które…

Zakładanie fundacji

Fundacja często definiowana jest jako kapitał przeznaczony na ściśle określony cel, który musi być społecznie bądź gospodarczo użyteczny. Za cel taki możemy uznać ochronę zdrowia, rozwój gospodarki, nauki, oświaty, wychowywanie społeczeństwa, wspieranie kultury i sztuki, opiekę nad zwierzętami, zabytkami itd.…