Gotowe spółki Kraków

Sprzedaż spółki cudzoziemcom

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz bardziej atrakcyjne. Z tego powodu na inwestycje w naszym kraju decyduje się coraz większa ilość zagranicznych przedsiębiorców.

Niestety zakładanie spółek jest długie i problematyczne. W skrajnych przypadkach trwać może nawet kilka miesięcy. Wynika to głównie z ogromnej ilości formalności, które należy dopełnić w wielu urzędach. Należy do nich konieczność złożenia wielu wniosków i formularzy.

Cudzoziemcy dodatkowo bardzo często spotykają się z utrudnieniem jakim jest słaba znajomość języka polskiego.
Aby ograniczyć wszelkie formalności związane z rejestracją warto zdecydować się na kupno gotowej spółki.

Gotowa spółka to podmiot przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Dysponuje numerami NIP, KRS, REGON oraz opcjonalnie numer VAT. Ponadto gotowa spółka jest wyposażona w kapitał zakładowy oraz umowę.

To właśnie podpisanie umowy stanowi jedyny obowiązek przyszłego przedsiębiorcy. W przypadku niewielkiej znajomości języka polskiego konieczna jest wówczas obecność tłumacza przysięgłego.