Gotowe spółki Kraków

Sprzedam spółkę z o.o. z 2012

Dlaczego stażowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym gotowe spółki z 2012 roku, są często wybierane przez przyszłych oraz doświadczonych przedsiębiorców?

Zacznijmy od tego czym są gotowe spółki z o.o. Gotowe spółki to w pełni zarejestrowane spółki, z nadanymi nr REGON, NIP, KRS i opcjonalnie VAT i VAT UE. Spółki te, jak sama nazwa wskazuje, są gotowe do podjęcia działalności gospodarczej. Są czyste, czyli wolne od zadłużeń i zobowiązań, co często firmy zajmujące się sprzedażą spółek z o.o. potwierdzają notarialnie. Gotowe spółki z o.o. można najprościej podzielić na: świeże – zarejestrowane w przeciągu kilku miesięcy i stażowe – ze stażem od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat.

Gotowe spółki z o.o. bez obrotów z 2012 roku są często nabywane przez przedsiębiorców, ponieważ posiadają odpowiedni staż na rynku. Są bardziej wiarygodne dla kontrahentów, potencjalnych klientów i instytucji finansowych (pozwalają na łatwiejsze pozyskanie kredytu na rozpoczęcie lub rozwój działalności).