Gotowe spółki Kraków

Sprzedam spółkę z o.o. obcokrajowiec

Wiele osób zastanawia się skąd wzięło się tak ogromne zainteresowanie spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Cóż bez wątpienia podmiot ten stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Ilość spółek z o.o. na polskim rynku kilkakrotnie przewyższa sumę wszystkim pozostałych podmiotów.

Na popularność tego podmiotu wpłynęło przede wszystkim obniżenie jego kapitału zakładowego. Kiedyś do spółki z o.o. należało wnieść aż 50 000 zł, aktualnie zostało to zminimalizowane do zaledwie 5 000 zł. Co więcej, bardzo atrakcyjna jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka popadnie w długi, wszelkie należności regulowane będą wyłącznie z majątku spółki, nie obciążając jednocześnie mienia wspólników.

Spółkę z o.o. na terytorium Polski poprowadzić mogą również obcokrajowcy, niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Jest to niezwykle istotne, gdyż w przypadku pozostałych podmiotów ich prawa są ograniczone. Niestety rejestracja spółek z o.o. jest niezwykle problematyczna i skutecznie odstrasza potencjalnych przedsiębiorców. Nasza firma w trosce o zagranicznych inwestorów oferuje sprzedaż spółek z o.o. dla obcokrajowców.

Oferujemy nowe podmioty w pełni przygotowane do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę.