Gotowe spółki Kraków

Sprzedam gotową spółkę

Gotowe spółki na sprzedaż cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim pozwalają one zredukować czas rejestracji przedsiębiorstwa do minimum. Nabywając gotową spółkę otrzymujemy podmiot całkowicie przygotowany do prowadzenia biznesu, a więc zarejestrowany we wszystkich niezbędnych urzędach, wyposażony w numery NIP, REGON, KRS, VAT, dysponujący kapitałem zakładowym oraz niezbędną dokumentacją.

Dodatkowo można zdecydować się na nabycie spółki stażowej, a więc prowadzącej już kiedyś działalność. Jednostka taka ma znacznie większe szanse na zaistnienie wśród silnej konkurencji. Budzi ona bowiem znacznie większe zaufanie w otoczeniu biznesowym. Dodatkowo posiada też większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych i innych świadczeń ze strony instytucji finansowania.
Niestety jej zakup wiąże się z ryzykiem nabycia spółki zadłużonej. Jest to spowodowane faktem, iż podmiot taki przejmujemy wraz z konsekwencjami działań poprzedniego właściciela.
Bardzo istotne jest zatem, aby zakupując daną jednostkę, dokładnie przeanalizować historię jej operacji gospodarczych.