Gotowe spółki Kraków

Spółki z o.o. z VAT i VAT UE

Podejmując się zarządzania spółką, kierujesz się między innymi chęcią nawiązywania rozmaitych kontaktów biznesowych. Z uwagi na to, że coraz częściej podejmuje się współpracę z firmami zagranicznymi, kiedy i Ty rozpoczniesz własną działalność, do grona Twoich kontrahentów zapewne będą należeć nie tylko przedsiębiorcy z obszaru Polski. Wymianę handlową tego typu nazywa się transakcją węwnątrzwspólnotową. Wymaga ona specyficznego sposobu rozliczenia VAT-UE, bowiem wiąże się z rozliczeniem podatku przez nabywcę w miejscu, w którym znajduje się jego siedziba czy miejsce zamieszkania.

Spółki z o.o. z VAT i VAT UE mogą być dla Ciebie atrakcyjne w kontekście nawiązywania współpracy z rozmaitymi podmiotami gospodarczymi. Dokonywanie transakcji z kontrahentami spoza granic Polski może być korzystne ze względu na to, że mogą oni oferować produkty i usługi niedostępne na naszym rynku. Interesuje Cię, w jaki sposób otworzyć zarządzany przez siebie podmiot gospodarczy na nawiązywanie relacji wewnątrzwspólnotowych? Należy zarejestrować się do VAT-UE. Ten obowiązek dotyczy również firm, które korzystają ze zwolnienia VAT, a planują zawierać transakcje z zagranicznymi kontrahentami.

Gdybyś miał jakieś pytania dotyczące spółki z o.o. z VAT i VAT UE i tego, jak zarejestrować się do VAT-UE, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.