Gotowe spółki Kraków

Społki z o.o. kapitał zakładowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą prawną do prowadzenia działalności gospodarczej. Decydują się na nią zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy planują otworzyć dużą firmę.

Otwarcie firmy w tej formie posiada dużo korzyści. Jedną z nich jest niski kapitał zakładowy. Przed założeniem spółki wspólnicy zobowiązani są do pokrycia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych, co ważne nie ma on górnej granicy, jego wysokość określana jest w umowie spółki. Kapitał zakładowy może być wniesiony w postaci pieniężnej lub aportu. Minimalna wysokość jednego wkładu wynosi 50 złotych.

Środki, które zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego mogą zostać wykorzystane zgodnie z celem działalności przedsiębiorstwa.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jeszcze wiele innych zalet. Warto jest założyć firmę w tej formie. Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji spółki z o.o. lub chcesz kupić gotową spółkę, skontaktuj się z nami.