Gotowe spółki Kraków

Spółki z o.o. informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Forma ta jest najczęściej wykorzystywana przez przedsiębiorców do prowadzenia dużych firm.

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Działalność w tej formie może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Za zobowiązania spółki wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność. Wspólnicy posiadają również określone prawa i obowiązki.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zgromadzenie wspólników, zarząd spółki oraz nieobowiązkowo komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana na dwa sposoby – tradycyjnie lub przez Internet. Tradycyjna rejestracja trwa nawet do kilku tygodni, natomiast proces rejestracyjny online maksymalnie 24 godziny.

Działalność w tej formie jest bardzo korzystna dla przedsiębiorcy dlatego warto ją zakładać!