Gotowe spółki Kraków

Spółki z o.o. dla cudzoziemca

Zagraniczni inwestorzy coraz częściej postanawiają poprowadzić swoją firmę na terenie Rzeczypospolitej Polski. Fakt ten nie powinien jednak budzić wielkiego zaskoczenia. Polska przez ostatnie lata, głównie za zasługą dotacji unijnych, przeżywa ogromny rozwój, który można zauważyć niemal w każdej dziedzinie życia.

Wprowadzenie na rynek obcego kapitału również bardzo korzystnie odbija się na naszej ojczystej gospodarce. Najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski stanowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety, wiąże się ona z długą i zawiłą rejestracją, która może skutecznie zniechęcić cudzoziemców od inwestowania w naszym kraju.

Niedogodności te można jednak całkiem zniwelować!
Idealnym do tego narzędziem jest gotowa spółka, której nabycie pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Gotowa spółka z o.o. to podmiot, który przeszedł proces rejestracyjny pewien czas temu. Przez okres ten biernie czekał na powzięcie aktywności na rynku.

Aby stać się właścicielem takiej jednostki wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Musi odbyć się to w obecności notariusza oraz tłumacza przysięgłego.