Gotowe spółki Kraków

Spółki z o.o. cudzoziemcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku zagranicznego inwestora. Po pierwsze, ta forma prowadzenia firmy wymaga niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości zaledwie 5 tysięcy złotych. Dodatkowo do jej założenia uprawnieni są niemal wszyscy za wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona przez każdego obcokrajowca niezależnie od kraju jego pochodzenia.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niestety jest niezmiernie problematyczne. Wiąże się z koniecznością odwiedzenia wielu urzędów w celu złożenia w nich wcześniej uzupełnionych wniosków i formularzy.

Aby pominąć te niedogodności warto zdecydować się na zakup gotowej spółki. Jest to podmiot przygotowany do tego aby natychmiast poprowadzić pod sobą firmę. Dowodem na to jest fakt, iż jednostka taka wyposażona jest w kapitał zakładowy umowę oraz numery NIP, KRS i REGON.