Gotowe spółki Kraków

Spółki z dwuletnim stażem na sprzedaż

Gotowe spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2015 roku to podmioty, które na dzień dzisiejszy albo prowadzą aktywną działalność gospodarczą i utrzymują się na rynku ze swoją ofertą, albo takie, którym przez ostatnie lata nie udało się osiągnąć zamierzonych celów albo też podmioty, bez historii które są wystawiane na sprzedaż.

Ostatnie z nich to spółki, których nabycie daje przedsiębiorcom wiele możliwości i szans na szybszy rozwój i w rezultacie sukces. Zakup podmiotu gospodarczego, który został wpisany do rejestru przedsiębiorstw dwa lata temu, stanowi często jedyną szansę na pozyskanie dofinansowania. Sprawdzenie daty rejestracji spółki w KRS to pierwszy krok jaki podejmują instytucje finansowe rozpatrując wniosek o dotację, kredyt albo pożyczkę. Kilkumiesięczny lub kilkuletni staż spółki na rynku stanowi dla nich potwierdzenie rzetelności i doświadczenia przedsiębiorcy, który ubiega się o dofinansowanie na realizację planowanych przez niego przedsięwzięć i inwestycji.