Gotowe spółki Kraków

Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Przed założeniem własnej firmy trzeba zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej.

W Polsce spółki dzieli się na osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną, natomiast spółka kapitałowa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Zarówno spółki osobowe, jak i spółki kapitałowe są spółkami handlowymi. Przepisy regulujące ich działanie znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych.

Działalność spółek osobowych opiera się na więzi między wspólnikami, prowadzą one działalność pod własną firmą. Spółki osobowe posiadają zdolność prawną lecz nie mają osobowości prawnej. Wspólnicy prowadzą sprawy spółek oraz posiadają pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółki kapitałowe są najczęściej wybierane do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Posiadają one osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy. Wspólnicy oraz udziałowcy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.