Gotowe spółki Kraków

Spółki komandytowe w Polsce

Spółki komandytowe w polskiej klasyfikacji zalicza się do spółek handlowych a równocześnie osobowych.

Wśród wspólników tych spółek wyróżnia się komandytariuszy i komplementariuszy. Tych pierwszych charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania spółki do wysokości kwoty komandytowej, która jest zawarta w umowie tej spółki. Komplementariuszy natomiast cechuje to, że całkowicie odpowiadają za zobowiązania spółki i prowadzą jej sprawy na co dzień. Mogą ustanowić prokurę czyli możliwość reprezentowania spółki przez komplementariuszy. Jednak bez niej ci wspólnicy, nie mogą reprezentować firmy.

Księgowość spółki może być prowadzona w formie uproszczonej lub pełnej. Jeżeli spółka przekroczy limit księgowy, będzie zobowiązana do prowadzenie tylko i wyłącznie pełnej rachunkowości finansowej.

Ta forma działalności gospodarczej umożliwia pozyskanie osób doświadczonych, znających branżę, w której obraca się spółka, mających znajomości. Najczęściej stają się oni komandytariuszami w firmie, co pozwala im wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę oraz wziąć udział w zyskach przedsiębiorstwa.