Gotowe spółki Kraków

Spółki i ich podział

Spółki należą do najpopularniejszych i najlepszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki możliwości połączenia się osób i ich kapitałów oraz zdolności, spółki mają większą szansę na osiągnięcie sukcesu. Istnieje wiele rodzajów spółek.

Wszystkie spółki w Polsce dzieli się ze względu na przepisy kodeksu, który reguluje ich działalność. Z tego podziału powstają spółki cywilne, których działanie jest regulowane Kodeksem Cywilnym oraz spółki handlowe, których działanie określa Kodeks Spółek Handlowych. Natomiast spółki handlowe ulegają kolejnemu podziałowi, na osobowe i kapitałowe. Wśród osobowych wyróżnia się spółki: jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Do kapitałowych należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Przy wyborze rodzaju spółki, należy wziąć pod uwagę ich wady i zalety. Pozwala to na wybór tej najlepiej dostosowanej do prowadzonego rodzaju działalności. Do cieszących się obecnie największym zainteresowaniem należ spółka z o.o. oraz komandytowa.