Gotowe spółki Kraków

Spółki handlowe

Spółki handlowe tworzone są w celach zarobkowych, dzielą się one na spółki osobowe i kapitałowe. W tych pierwszych wspólnicy angażują swój majątek oraz własną pracę. Najczęściej liczba wspólników jest niewielka. W przypadku spółek osobowych wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

Spółki osobowe:

  • spółka jawna – każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem,
  • spółka partnerska – tworzona w celu wykonywania wolnego zawodu,
  • spółka komandytowa – tworzona przez komplementariusza i komandytariuszy,
  • spółka komandytowo-akcyjna – kapitał można nabywać poprzez emitowanie akcji.

Spółki kapitałowe:

  • spółka akcyjna – tworzona przez jedną lub więcej osób, kapitał zakładowy jest w postaci akcji,
  • spółka z ograniczona odpowiedzialnością – zakładana przez jedną lub więcej osób, kapitał zakładowy wnoszony przez wspólników.

Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, funkcjonowanie i organizacje a także rozwiązywanie, podział, łączenie i przekształcanie spółek.