Gotowe spółki Kraków

Spółki dla obywateli Ukrainy

Trudna sytuacja polityczna panująca na Ukrainie sprawiła, że wielu jej obywateli zdecydowało się emigrować, tak by w obcym państwie móc rozpocząć spokojne życie. Osoby te bardzo często decydują się na otworzenie własnego biznesu, który ma zapewnić im stało dochód i życie na godnym poziomie.

Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są wszelkiego rodzaju spółki. Niestety ogromne formalności związane z ich rejestracją skutecznie odstraszają potencjalnych założycieli. Procedury te często sprawiają wielkie problemy obywatelom polskim, a co dopiero cudzoziemcom, niejednokrotnie nieznającym nawet języka polskiego.

Mając na uwadze dobro tych jednostek, na rynku powstały firmy oferujące rejestrację spółek dla obywateli z Ukrainy. Zakup takiego podmiotu uprawnia ich do prowadzenia działalności gospodarczej, zaraz pod dokonaniu transakcji. Właściciel musi jedynie podpisać odpowiednie dokumenty u notariusza. Koniecznie należy podkreślić, że wszystkie akta, w tym także umowa, muszą zostać zawarte w języku urzędowym, w tym przypadku polskim, toteż w wypadku słabej znajomości danej mowy niezbędne jest zatrudnienie tłumacza przysięgłego.