Gotowe spółki Kraków

Spółki cywilne

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, działa w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Podczas zakładania spółki nie ma obowiązku rejestracji jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną jak spółki osobowe. Podmiotami prawa są wspólnicy spółki. Spółka nie posiada własnego mienia, nabywane prawa i zobowiązania są własnością wspólników. Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie. Wspólnicy zawierając umowę zobowiązują się dążyć do osiągnięcia określonego celu gospodarczego.

Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Do osiągnięcia wyznaczonego celu spółki niezbędne jest zazwyczaj utworzenie wspólnego majątku, który powstaje z praw wniesionych w postaci wkładów. Wkłady wniesione przez wspólników powinny być równe. Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie majątkiem wspólnym jak i indywidualnym.