Gotowe spółki Kraków

Spółki cywilne i spółki handlowe

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, działa na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej oraz nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną jak spółki osobowe.

Spółki handlowe regulowane są przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Dzielimy je na spółki kapitałowe (do których należą spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) i spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna).

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy. Wspólnicy lub udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej lecz posiadają zdolność prawną. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz. Za zobowiązania spółki odpowiadają oni solidarnie całym swoim majątkiem.

Przed założeniem spółki, należy dobrze zastanowić się nad jej formą prawną, tak aby nie była przeszkoda w wykonywanej działalności.