Gotowe spółki Kraków

Spółki celowe

Spółka celowa nazywa również spółką zadaniową lub spółką projektową po raz pierwszy w Polsce pojawiła się w latach 90. XX wieku. Wówczas jej zadaniem było ograniczyć ryzyko inwestycyjne jej wspólników, będących równocześnie sponsorami projektu. Aktualnie spółkę tą powołuje się w celu realizacji zadań ustalonych przez jej wspólników. Jej celem może być realizacja jakiegoś projektu bądź po prostu przeprowadzenie operacji gospodarczej. Wypełnienie celu jest równoznaczne z sukcesem organizacji.

Jednostki te bardzo często decydują się na tworzenie spółek – córek dla określonego celu gospodarczego. Dzięki temu spółce matce udaje się ograniczyć ryzyko inwestycyjne, gdyż powstałe zadłużenie wykazywane jest wyłącznie w sprawozdania finansowych spółki-córki.

Spółka celowa to podmiot gospodarczy, który daje przedsiębiorcy możliwość zaciągania kredytów na podstawie przyszłych dochodów. Zazwyczaj prowadzone one są w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki komandytowej.