Gotowe spółki Kraków

Spółki bez historii na sprzedaż

Osoby, które postanawiają założyć firmę bardzo często decydują się kupić gotową spółkę. Dzięki temu są w stanie pominąć większość formalności rejestracyjnych. Kupno spółki ogranicza bowiem formalności do zorganizowania jednego spotkania u notariusza, na którym zostaną omówione wszelkie zagadnienia. Wtedy także przedsiębiorca podpisuje umowę w formie aktu notarialnego. I to już wszystko. Po dopełnieniu tych obowiązków staje się pełnoprawnym właścicielem gotowej spółki z o.o..

Gotowa spółka została już wpisana do wymaganych urzędów w związku z czym posiada wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia aktywności na rynku. Do elementów tych należą między innymi numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy oraz kompletna dokumentacja.

Decydując się na zakup gotowej spółki należy zadbać, aby jednostka taka była czysta, czyli pozbawiona historii gospodarczej. Oznacza to, że spółka nie prowadziła wcześniej pod sobą żadnej działalności, w związku z czym jej zakup jest w pełni bezpieczny. Przedsiębiorca nie musi zatem obawiać się o ukryte zobowiązania oraz inne konsekwencje wynikłe z działalności swojego poprzednika.