Gotowe spółki Kraków

Spółki będące osobami prawnymi

Kodeks Spółek Handlowych zakłada istnienie dwóch rodzajów spółek handlowych są to spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.

Spółki osobowe to:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe to:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.

Spółki kapitałowe od spółek osobowych różnią się przede wszystkim tym, iż posiadają osobowość prawną w związku z czym prócz podstawowych czynności, do których uprawnione są też spółki osobowe, a więc nabywanie praw majątkowych, własności nieruchomości, pozywania i bycia pozwaną spółka uprawniona jest do wykonywania czynności prawnych, czyli takich których zaciągnięcie wymaga się oświadczenia woli.

Założenie spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności i odwiedzenia szeregu urzędów w celu pozyskania wymaganych wpisów. Problematyka tego procesu sprawia, że większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać z usług specjalistów. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem gotowej spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.