Gotowe spółki Kraków

Spółka zo.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy często decydują się na otwarcie działalności gospodarczej w tej formie ponieważ posiada ona wiele korzyści.

Charakterystyka spółki z o.o.:
– jest spółką handlową,
– działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych,
– posiada osobowość prawną,
– może być utworzona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami,
– wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
– minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych,
– wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone w formie gotówki lub aportu,
– minimalna wartość wkładu wynosi 50 złotych.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana na dwa sposoby – tradycyjnie lub przez Internet na specjalnie platformie teleinformatycznej. Należy pamiętać, że zakładając firmę w tej formie online nie ma obowiązku tworzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Chcesz założyć lub kupić spółkę z o.o.? Skontaktuj się z nami!