Gotowe spółki Kraków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych. Jej funkcjonowanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Spółka z o.o. jest popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej prowadzenie posiada wiele korzyści, z których może korzystać przedsiębiorca.

Spółka z o.o. może zostać założona na dwa sposoby – tradycyjnie lub przez Internet. Księgowość tej formy musi być prowadzona w pełnej formie. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zgromadzenie wspólników i zarząd spółki.

Działalność w tej formie może zostać założona przez jedną lub więcej osób, które zobowiązane są do wniesienia wkładów, które pokryją kapitał zakładowy w wysokości 5 tysięcy złotych. Minimalna wartość jednego wkładu wynosi 50 złotych.

Wspólnicy w spółce z o.o. posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Wspólnicy posiadają określone w przepisach prawa i obowiązki.

Załóż działalność w formie spółki z o.o. – pomożemy Ci. Skontaktuj się z nami!