Gotowe spółki Kraków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wady i zalety

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najczęściej wykorzystywane są do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka z o.o. jest spółka kapitałową, działającą na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych.

Jak wszystkie formy prawne działalności spółka z o.o. posiada wady i zalety. Przedsiębiorcy mimo wad prowadzenia działalności w tej formie często się na nią decydują.

Zalety spółki z o.o.:
– możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.,
– możliwość uniknięcia konieczności płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– niski kapitał zakładowy (5 000 złotych),
– ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
– osobowość prawna,
– możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet.

Wady spółki z o.o.:
– konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
– podwójne opodatkowanie zysku,
– konieczność składania corocznych sprawozdań,
– utrudniona rejestracja spółki w formie tradycyjnej,
– konieczność sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego podczas tradycyjnej rejestracji.