Gotowe spółki Kraków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. zostaje założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy posiadają prawa, ale mają także obowiązki, które muszą wypełniać. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów pieniężnych lub aportu na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników, a w określonych przypadkach także komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Wspólnicy spółki z o.o. posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Jest to ogromna zaleta tej formy działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka jako osoba prawna.

Chcesz założyć firmę w formie spółki z o.o.? Skorzystaj z naszych usług. Oferujemy profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki z o.o. przez Internet.