Gotowe spółki Kraków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał

Każde przedsiębiorstwo posiada jakiś swój kapitał lub fundusz, który służy finansowaniu jego majątku. W zależności od formy prawnej, kapitału w przedsiębiorstwie noszą one różne nazwy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada dwa rodzaje kapitałów – zakładowy zwany udziałowym i zapasowy.

Kapitał zakładowy stanowi podstawowy kapitał spółki, wniesiony przez właścicieli. Dla większości spółek nie jest określona jego minimalna wartość. Jednak niektóre spółki w tym spółka z o.o. muszą zgodnie z prawem, posiadać minimalny kapitał w wysokości 5000 złotych. Gromadzony jest z emisji udziałów. Wspólnicy płacąc za zakup udziałów, przekazują te pieniądze na ten kapitał spółki, stąd też jego nazwa – kapitał udziałowy. Drugi rodzaj kapitału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitał zapasowy. Jest gromadzony na poczet pokrycia ewentualnych strat. Oba kapitały – udziałowy i zapasowy – tworzą pozycję w bilansie jednostki. Znajdują się one po stronie pasywów, w grupie kapitałów własnych.