Gotowe spółki Kraków

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak założyć

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy spisać umowę w formie aktu notarialnego, a następnie wybrać prawomocnego przedstawiciela spółki, jeżeli działalność posiada więcej niż jednego wspólnika. Po wykonaniu wszystkich formalności związanych z umową oraz zarządem, należy złożyć odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje miano osoby prawnej wraz z wpisem ją w rejestr przedsiębiorców. Od tego momentu zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość oraz dokonywać ewidencji wszystkich zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń powodujących zmianę stanu finansowego oraz materialnego przedsiębiorstwa.

Bezwzględnie obowiązkowym dokumentem w czasie zakładania spółki jest wniosek świadczący o wyborze formy działalności, czyli numer PKD. Chcąc przejść cały proces zakładania oraz rejestracji bezproblemowo należy posiadać przy sobie skero wszystkich składanych dokumentów.