Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. spółka komandytowa

Spółka z o.o. i spółka komandytowa to może być ciekawe połączenie, gdyż obie formy prawne są bardzo atrakcyjne do prowadzenia działalności. Jednak każda z nich oprócz licznych zalet, ma także wady. Wadą spółki z o.o. jest na przykład występowanie podwójnego opodatkowania zysku. Natomiast wadą spółki komandytowej może być brak pełnego ograniczenia odpowiedzialności.

Jak zachować zalety i zneutralizować wady?

Z pomocą przychodzi możliwość utworzenia spółki z o.o. komandytowej. Nie jest to co prawda oficjalna forma prawna, lecz prawo nie zakazuje tworzenia takich spółek. Utworzenie takiej spółki polega na założeniu dwóch odrębnych spółek – z o.o. i komandytowej. Następnie jako komplementariuszy w spółce z o.o. ustanawia się spółkę z o.o. jako osobę prawną. Jej właściciele (spółki z o.o.) stają się natomiast komandytariuszami.

Powstała w ten sposób spółka zapewnia wszystkim wspólnikom ograniczoną odpowiedzialność oraz neutralizuje podwójne opodatkowanie. Jest więc rozwiązaniem, nad którym warto się zastanowić.