Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. na sprzedaż z 2018 w Krakowie

W Polsce coraz częściej zakładane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy chętnie decydują się na otwarcie firmy w tej formie w Krakowie. Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy posiadają prawa oraz obowiązki względem spółki. Są oni zobowiązani m.in. do wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5000 złotych, lecz ich majątek jest chroniony, gdyż posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Funkcjonowanie spółki z o.o. regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Tam też zawarte są przepisy dotyczące rejestracji tej działalności. Spółkę z o.o. można założyć w urzędzie lub przez Internet. Osoba, która chce uniknąć procesu rejestracji spółki może kupić gotowy do podjęcia działalności podmiot.

Oferujemy na sprzedaż gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie. Zapraszamy do kontaktu.