Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. komandytowa w 2019

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w skrócie sp. z o.o. sp. k. to spółka komandytowa, w której jednym z komplementariuszy jest spółka z o.o.. Komandytariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne lub inne spółki osobowe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest bardzo korzystną formą prowadzenia działalności dlatego warto zdecydować się na prowadzenie takiej firmy w 2019 roku. Jej podstawową zaletą jest ograniczona odpowiedzialność osób fizycznych (komandytariuszy) za zobowiązania spółki. Komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej. Komplementariusze za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Dzięki temu, że komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to majątek osób fizycznych jest chroniony.

Nazwa spółki z o.o. spółki k. wynika z przepisów, z których wymagają, że nazwa spółki komandytowej mówi zawierać nazwisko bądź nazwę komplementariusza.