Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa to połączenie dwóch form prawnych, w której konstrukcja pozwala zarówno na ograniczenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania oraz uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów.

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również prawne – w tym przypadku podmiot gospodarczy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za zobowiązania w przypadku działalności kapitałowej to komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony, a komandytariusz do wysokości sumy, jaką posiada firma.

Taka mieszana forma prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz na koniec roku sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Poza zaletami taka kompleksowa forma posiada również swoją wadę – przedsiębiorcy zobowiązani są do poniesienia kosztów związanych z założeniem dwóch osobnych jednostek gospodarczych. Jest to jednak jednorazowy koszt związany z rejestracją, a więc dla opłacalności podatkowej warto rozważyć utworzenie takiej formy działalności.