Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. gotowa do sprzedaży

Wszystkie gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczone do sprzedaży zostały wcześniej zarejestrowane przez określoną agencję, a teraz czekają za zakup w biurach rachunkowych. Każda forma działalności gospodarczej zrealizowała ten sam etap polegający na zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w Urzędzie Skarbowym.

Po dokonaniu zakupu gotowej spółki, przedsiębiorca skupiał się na generowaniu przychodów, które miały w pewnym stopniu pokryć wydane wcześniej środki pieniężne. Oferowane w biurach rachunkowych spółki nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie zatrudniały pracowników, mają czystą kartę. Biura na szczególne życzenie klienta poświadczają to notarialnie.

Klient nabywając gotową spółkę, biznes prowadzić może już następnego dnia, czyli w przeciągu 24 godzin od daty zakupu. Najczęstszą formą występującą na ryku jest spółka z o.o., ze względu na jej ograniczoną odpowiedzialność wspólników oraz osobowość prawną. Jedynym utrudnieniem jest pełna księgowość, która wymaga posiadania wiedzy rachunkowej.