Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. czy spółka komandytowa

Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca musi zdecydować się na formę prawną przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma do wyboru spółki osobowe (spółkę: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną), spółki kapitałowe (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną) lub spółkę cywilną. Forma prawna firmy powinna pasować przede wszystkim do profilu prowadzonej działalności.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Wspólnicy w spółce posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 złotych.

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Spółka prowadzi działalność pod własną firmą czyli nazwą. Jej cechą charakterystyczną jest występowanie 2 typów wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.