Gotowe spółki Kraków

Spółka z o.o. a osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to ostatnio gorący temat. Wszyscy wiedzą bowiem jaką cieszy się ona popularnością. Jak wygląda kwestia osobowości prawnej w przypadku spółki z o.o.? Otóż spółka ta posiada osobowość prawną, tak samo jak spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia.

Osobowość prawna jest ogromną zaletą tej formy działalności gospodarczej. Zyskujemy ją w momencie rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu spółka z o.o. ma możliwość zawiązywać umowy, zaciągać kredyty, pożyczki itd. Właściciel spółki wykonuje te czynności, jednak to spółka za nie odpowiada. Dzięki temu możemy mówić o ograniczonej odpowiedzialności majątkowej wspólników spółki z o.o.

Powróćmy jednak ściśle do osobowości prawnej. Otóż każda jednostka posiadająca osobowość prawną, obowiązek ma prowadzić pełną rachunkowość finansową oraz płacić podatek CIT. Widzimy więc, że kwestia osobowości prawnej jest na prawdę bardzo istotna i warta poruszenia.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z naszym biurem.