Gotowe spółki Kraków

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.

Zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Natomiast wadą dla właściciela jest podwójne opodatkowanie zysków. Po pierwsze opodatkowaniu poddaje się zysk spółki, a potem dochody właściciela powstałe z podziału tego zysku. Jest to niekorzystna sytuacja. Można ją jednak zoptymalizować.

Dokonując założenia spółki komandytowej, ustanawia się komplementariuszem spółkę z o.o., natomiast komandytariuszem staje się osoba fizyczna, która odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wyznaczonej kwoty. Za wszystkie zobowiązania spółki komandytowej odpowiada spółka z o.o, której właściciele mają ograniczoną odpowiedzialność do wysokości zakupionych udziałów. To gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim wspólnikom.

Zysk z prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej trafi w większej części do komandytariuszy i jest opodatkowany jako ich dochód. Natomiast mniejsza część zysku trafia do spółki z o.o. i tam jest podwójnie opodatkowywana. Dzięki temu rozwiązaniu większa część zysku (nawet 99%) przedsiębiorstwa nie jest podwójnie opodatkowywana.