Gotowe spółki Kraków

Spółka kapitałowa

W polskim prawie wyróżnia się spółki kapitałowe oraz spółki osobowe. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną natomiast spółkami osobowymi są spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe są najczęściej wykorzystywaną formą prawną do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Ich prowadzenie posiada wiele zalet, ale ma także wady. Jedną z wad może być konieczność prowadzenia księgowości spółki w pełnej formie natomiast zaletą ograniczona odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania spółki.

Spółki kapitałowe mają charakterystyczne cechy, do których zaliczamy:
-posiadanie osobowości prawnej,
-posiadanie kapitału zakładowego,
-posiadanie organów spółki, które zajmują się prowadzeniem spraw spółki,
-posiadanie odrębnego majątku od majątków osobistych wspólników bądź akcjonariuszy,
-ograniczona odpowiedzialność wspólników bądź akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
-uregulowanie praw i obowiązków wspólników bądź udziałowców w umowie lub statucie spółki.