Gotowe spółki Kraków

Spółka cywilna

Wiele osób pyta nas o to jaka spółka jest najprostsza, a przede wszystkim najtańsza w założeniu. Bez wątpienia jest nią spółka cywilna.

Spółka cywilna to podmiot gospodarczy w ramach którego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ściśle określony sposób oraz przez wniesienie wkładów. Wspólnikiem tej spółki mogą być osoby fizyczne, prawne oraz ułomna osoba prawna.

Umowa spółki cywilnej powinna określać wspólników spółki, wspólny cel gospodarczy, jej nazwę, wnoszone wkłady, kwestie dotyczące prowadzenia spraw spółki, udziału w zyskach i stratach, a także możliwości wypłaty zysków i ich podziału w trakcie trwania spółki.

Aby poprowadzić działalność w formie spółki cywilnej każdy z jej wspólników musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek o CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie osoby fizycznej do ZUS, KRUS, GUS oraz naczelnika Urzędu Skarbowego.

Jeśli szukasz pomocy w założeniu jakiejkolwiek spółki skontaktuj się z nami już dziś!